Primele canale tv online școlare în proiect cu Ministerul Educației Naționale – proiect “Centrul Cultural Educativ Virtual Internațional”


TV Elevilor, Kids of Joy TV, TV eduMEDIA… primele canale TV online dedicat activităților extrașcolare și recreative, care fac parte integrantă din ROmania EDU – Televiziunea Elevilor – Centrul Cultural Educativ Virtual International. Obiectivul principal îl reprezintă extinderea soluțiilor de comunicare și realizarea în mod creativ a mai multor canale TV online dedicate pe diferite tematici prin aplicarea instrumentelor de lucru noi și accesibile din sfera tehnologiei moderne, în scop informativ, educativ și recreativ, pentru comunitate dar și pentru publicul larg realizate , coordonate și administrate de copii/tineri/părinți/specialiști…

Obiectivul principal îl reprezintă extinderea soluțiilor de comunicare și realizarea în mod creativ a mai multor canale TV online dedicate pe diferite tematici prin aplicarea instrumentelor de lucru noi și accesibile din sfera tehnologiei moderne, în scop informativ, educativ și recreativ, pentru comunitate dar și pentru publicul larg realizate , coordonate și administrate de copii/tineri/părinți/specialiști.

La ora actuală, există canalul TV Elevilor, aparţinând exclusiv asociaţiei Bucuria Copiilor, Bucuria Noastră, care este un canal centralizator .
Acest canal poate fi luat ca exemplu şi poate fi realizat pentru fiecare materie/tematică în parte.
Asociaţia „Bucuria Copiilor, Bucuria Noastră” propune şi diseminează:
  – Realizarea de centre culturale virtuale locale unde se pot prelua cele mai reprezentative materiale şi acţiuni, putându-se atrage ulterior resurse si sponsorizări din activităţile desfăşurate.
  – Cursuri şi lecţii în direct
  – Transmisiuni live de la activităţi şi spectacole extraşcolare
  – Canale dedicate…
ALTE TEMATICI DE PROIECT CORELATE CU ROMÂNIA EDU – TELEVIZIUNEA ELEVILOR :
 • -Opţional de film şcolar: familiarizarea elevilor prin sistemul online, cu elementele de bază (noţiuni si tehnici) de: regie, operatorie şi montaj – curs.
 • -Curs de animator şcolar:
 • -Recrutori şi tineri: pentru absolvenţi de liceu si studenţi
 • -Antreprenoriat şcolar: găsirea soluţiilor de catre copiii pentru atragerea de fonduri, in vederea autofinantarii pe mai departe a activitatilor propuse.
 • -Opţional de limbi străine: îmbunătaţirea cunoştintelor de limbi străine prin sistemul online, în vederea pregătirii copiilor pentru viitoarea piaţă a muncii.
 • -Nu violenţei în şcoli: dezbateri tematice
 • -Educaţie rutieră: conştientizarea regulilor de trafic inclusiv de la gradiniţă
 • – Educaţie pentru situaţii de urgenţă: emisiuni informative pe nivele de vârstă
 • -Educație juridică: emisiuni dedicate
 • -Toleranţa zi de zi: emisiuni tematice
 • -TOP Părinţi implicaţi: exemple de buna practică a părinţilor cu şcoala
 • -Siguranţa pe internet: emisiuni informative
 • -Stiri din media: educatia copiilor spre content de calitate
 • -Implementarea de softuri educaţionale si recreative pe platformă: preselecţii de soft
 • -Cultura din toate colţurile lumii: implicarea ambasadelor
 • -Examinări şi Testări: concursuri, testări, simulări de examen
 • -etc.
 – Zona universitara si facilitarea de colaborari cu zonele academice
 – Realizare de grila de program si content in parteneriat cu toate inspectoratele scolare pentru TV Elevilor – strict pe zona educationala si cu accent pe scoli, licee pentru pregatire pentru liceu, bacalaureat, facultate.
 – Realizare de grila de program si content pentru avizarea CNA a canalelor educationale ex: – Kids of Joy TV – zona de prescolari, clasa pregatitoare, clasele I – VIII – promovare activitati extrascolare si recreative
– TVedu MEDIA – canal dedicat pentru prezentare/publicitate produse educationale a partenerilor
– Sigle reprezentative care vor face diferenta intre materiale/scopul pe nivele
– altele… care pot aparea si din partea partenerilor
Prin această inițiativă propunem:
– 1. Realizarea unui parteneriat real și activ între părinte, factorul educațional și copil care va avea ca obiectiv dezvoltarea armonioasă și creșterea adaptabilității acestuia, mărirea gradului de acces la informație, la activități noi și diversificate, ținându-se cont de particularitățile evolutive ale fiecărui individ;
– 2. Realizarea unui spațiu de interacțiune si comunicare a specialiștilor;
– 3. Realizarea unui mecanism modern în vederea descoperirii de noi forme de resurse;
– 4. Înființarea centrelor locale și regionale realizate , coordonate și administrate de copii/tineri/părinți/specialiști.
Platforma de instruire web pe care o propunem vine în întâmpinarea nevoilor tinerilor elevi, indiferent de categoria de școlarizare, instituțiilor de învățământ superior, Ministerului Educației Naționale și instituțiilor aflate în subordonarea acestuia, precum și altor ministere și instituții care își aduc contribuția la educația cetățenilor (ISU, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii). De asemenea, beneficiari importanți ai resurselor pe care le furnizează platforma sunt organizațiile guvernamentale active în domeniul educației, asociațiile de părinți etc.
Parteneri implicați în proiect
Parteneri în cadrul proiectului sunt: Ministerul Educației Naționale, instituții aflate în subordinea acestuia, Asociația „Bucuria Copiilor, Bucuria Noastră”, fiecare dintre aceștia având atribuții specifice.
Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unei platforme care să permită furnizarea unei soluţii de învăţare prin mijloace electronice, disponibile on-line pentru a contribui la îmbunătățirea actului de educație în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar.
 În cadrul proiectului, asociaţia Bucuria Copiilor, Bucuria Noastră îşi propune să selecteze şi să promoveze cele mai bune materiale educaţionale.
Asociaţia Bucuria Copiilor, Bucuria Noastră va face demersurile şi va propune avizarea canalului TV Elevilor de catre CNA cu participarea partenerilor implicaţi în proiect.
De asemenea se va aplica un proiect de atrageri de fonduri pentru implementarea regulamentelor de difuzare a materialelor, dezvoltarea rețelelor EDU multimedia locale, avizare CNA pentru canalul central online TV Elevilor și a minicanalelor online pentru fiecare județ/sector în parte.
Obiective specifice:
 • – îmbunătăţirea capacităţii instituțiilor de învățământ din România de a-şi formula şi fundamenta curriculele și metodologiile educaționale pe baza propriilor necesități și în urma consultării active a beneficiarilor actului de educației – elevi/studenți și părinți;
 • – întărirea capacităţii instituțiilor de învățământ din România de a oferi elevilor și studenților accesul la o platformă e-learning de tip participativ, prin asigurarea unui spațiu virtual de dialog/ de schimb de idei între actorii sistemului de educație: profesor – elev – părinte;
 • – creșterea transparenței actului educațional prin crearea unui spațiu virtual de prezentare a metodologiilor de predare, a diverselor curricule și a materialelor de curs folosite de cadrele didactice, precum și a modelelor de bune practici din sistemul de educație.
Dezvoltarea sistemelor de tip e-learning reprezintă una dintre politicile prioritare ale României în ultimii ani. Această politică a devenit şi mai importantă odată cu aderarea României la Uniunea Europeană.
La nivel european sprijinirea utilizării IT reprezintă unul din principalele instrumente pe care Uniunea Europeană îşi propune să le utilizeze pentru creşterea calității actului educațional.
Oferirea de servicii de e-learning prezintă foarte multe avantaje, de la asigurarea unei transparenţe mai mari a nivelului de pregătire a elevilor/ studenților, cât și a calității serviciilor oferite de instituțiile de învățământ din România. De asemenea, furnizarea de cursuri prin mijloace electronice reprezintă o alternativă mai eficientă şi mai ieftină, fiind, în contextul crizei economice mondiale, o soluție de urmat.
Dezvoltarea acestei platforme de tip e-learnig propune noi metode didactice, menite să producă învăţare. Prezentarea într-o formă modernă a informațiilor, prin utilizarea unei abordări pedagogice moderne, face din această platformă un instrument util beneficiarilor sistemului de educație, care poate în mod real să crească nivelul de pregătire al acestora (elevilor/studenților).
Platforma va conține un volum substanţial de cunoştinţe, fiind o veritabilă bază de date şi informaţii din domeniul educațional, fiind disponibilă spre consultare, pe baza unui cont de acces. Poate fi un instrument valoros de lucru pentru elevi și cadre didactice, noutatea constând în forma pe care sub care sunt prezentate informațiile: materiale audio, video etc.

PROIECT – 2009 – 2015


 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *